بایدن در صورت پیروزی در انتخابات ایالات متحده

می تواند با “شکاف سبز” روبرو شود

در حالی که انتخابات ایالات متحده هنوز در تعادل نیست ، پیروزی جو بایدن ، دموکرات ، با نوید پیوستن مجدد ایالات متحده به توافقنامه آب و هوایی پاریس ، همانطور که وی قول داده است در اولین روز ریاست جمهوری خود ، این کار را انجام دهد. اما انجام این کار باعث افزایش شکاف نه تنها بین رأی دهندگان ناراضی دونالد ترامپ که می خواهند از مشاغل سنتی در نفت و گاز محافظت کنند ، بلکه از سوی افراد مترقی حزب خود که برای دستیابی به یک توافق جدید سبز فشار می آورند ، باشد...

Read More