Monthly Archives اکتبر 2021

اکسیژن ساز چیست

ناگفته نماند که اکسیژن سازهای ثابت اغلب دارای چرخهایی در قسمت زیرین هستند.و قابلیت حمل به قسمتهای مختلف خانه یا مکان مورد نظر را دارند.اما این کار را نمیتوانید به راحتی نمونههای قابل حمل انجام دهید. این دستگاه قابلیت استفاده همزمان برای دو بیمار با نصب قطعه جانبی کوچک را دارد. اکسیژن ساز قابل حمل دستگاه اکسیژن ساز قابل حمل دستگاهی با ابعاد کوچک و وزن سبک برای جابجایی راحت توسط بیمار است. گاز اکسیژن فشرده شده در یک مخزن قابل حمل ذخیره می شود...

Read More