Monthly Archives دسامبر 2023

نحوه بازیابی بک لینک چند مرحله ای

نمره اقتدار دامنه هم نوسان داره. رتبه دامنه (DR): قدرت وب سایتی که به شما لینک داده اند. اشتباهی که بسیاری از وبسایت های تازه ایجاد شده مرتکب می شوند ، تنها توجه به کمیت لینک ها است ، بدون آنکه کیفیت را در نظر بگیرند.در سئو خارجی ، ممکن است صد بک لینک از صد وبسایت بی کیفیت ، به اندازه یک بک لینک از یک سایت قوی تاثیرگذار نباشند.بنابراین از اصول بک لینک سازی می توان به ایجاد یک لیست از سایت های دارای قدرت دامنه ی خوب که امکان لینک سازی در آن وجود دارد اشاره کرد. همچنین توجه داشته باشید که انواعی از پیوندهای dofollow وجود دارد که بد بوده یا “سمی” تلقی می شوند. رتبه بندی یو آر ال (UR) : قدرت صفحه ای که به شما لینک داده اند. گرچه مهمترین لایه، لایه ۱ است (چون مستقیما به سایت شما لینک می دهد) اما لایه ۲ به دلیل نزدیک بودن به سایت شما می تواند مقداری ریسک داشته باشد...

Read More