مشکلات Weibo – آیا Weibo می تواند بهتر از Twitter عمل کند؟ | کسب و کار