آنها اسلحه های سیگار را شلیک کردند – دو سرباز برمه ای به جنایات جنگی علیه روهینگیا اعتراف کردند | آسیا