تشخیص مهره مار غذای tagged posts

مهره مار اصلی را پیدا کنید و مهره مار اصلی را تست و تست کنید

  • همه من در صورت فلکی خودم فکر می کنم
  • اعداد خوش شانس: 2 و 6
  • طعم های مختلف را احساس کنید و مایعات مختلف را شناسایی کنید
  • دستان تو درهای بهشت ​​را به روی ما باز خواهد کرد

29 آوریل مصادف با 17 آوریل، هر ساله به منظور افزایش آگاهی عمومی در مورد هموفیلی و سایر بیماری های خونی ارثی، به عنوان روز جهانی هموفیلی نامگذاری شده است. با توجه به بارندگی مناسب زمستانی در حوضه آبریز سد سفیدرود، بزرگترین سد گیلان از 20 فروردین ماه جاری سرریز شده و هدیه آن همین 40 کیلوگرم ماهی است...

Read More