پیامدهای استفاده غیر مسکونی از ملک مسکونی چیست؟

وی اصلی بیان این که مسکن از نیازهای کلیدی مردمان است، ادامه داد: براساس برآورد اولیه نزدیک به ۱۰ میلیون واحد مسکونی جدید در مرز و بوم نیاز داریم. چه متراژ واحدی را برای خرید کردن مدنظر دارید و یا این‌که تعداد خوابهایی که نیاز دارید خوب تر میباشد چندین تا باشد. قانون «کانون کارشناسان قانونی دادگستری» تصویب شده سال ۱۳۸۱ (ماده ۳۴) نیز فعالیت کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری را در واحدهای مسکونی مشمول تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ ضابطه شهرداریها کرده است. بنابراین، همین افراد از امتیاز مقرر در همین تبصره برخوردارند. اهمیت همین وجود، شهرداری حساس سایر مورد ها تغییر‌و تحول کاربری مخالف پروانه از گزاره تغییر کاربری از مسکونی به اداری که امروزه رواج بیشتری دارد نیز عکس العمل میکند. مستثنی شدن بعضا مشاغل از استعمال از املاک موافق کاربری تصویب شده میباشند ظهور در صاحب ملک داراست یا این که مستاجر؟ برابر ماده واحده «قانون دفترها روزنامه و مجله» تصویب شده سال ۱۳۷۷ نیز تأسیس محل کار مطبوعات و فعالیت شغلی صاحبان روزنامهها و مجلات در واحدهای مسکونی مستقل یا این که مجتمعی که به طور تمام در اختیار روزنامه و مجله قرار گیرد و همچنین ساختمانهای اداری، تجاری و استیجاری، پس از اخذ مجوز قانونی از شهرداری بلامانع است. همینطور بر مبنای «قانون محل مطب پزشکان» تصویب شده ۱۳۶۶ کار شغلی پزشکان و صاحبان حرفههای وابسته در ساختمانهای مسکونی، تجاری و ملکی استیجاری بلامانع است. طبق نصیب آخر تبصره زیر بند ۲۴ ماده ۵۵ ضابطه شهرداری، دایر نمودن دفتر کار وکالت، مطب، دفتر کار سندها قانونی و ازواج و طلاق، دفتر کار روزنامه و مجله و محل کار مهندسی «به وسیله مالک» از حیث همین قانون، به کارگیری تجاری محسوب نمیشود. مطابق راهبرد وزارت سرزمین اهمیت تیتر «دستورالعمل شیوه نظارت دلایل پذیره واحدهای اداری، تجاری و صنعتی» واحد تجاری عبارت هست از کل ساختمانهایی که برابر تبصره زیر بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها اساسی هدف به کار گیری کسب، پیشه و تجارت ساخته شده یا واحدهای صنعتی زیر پوشش قانون نظام صنفی یا این که واحدهای تابع ضابطه تجارت برج مسکونی باران 3 عمل داشته باشد. مطابق ماده 100 ضابطه شهرداری، همه مالکان املاک و اراضی واقع در شهر مکلف شدهاند قبل از هرگونه عملیات ساختمانی از شهرداری محل، پروانه ساختمان اخذ کنند و بر مبنا تبصره زیر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداریها، مکلفاند دسته استفاده از ساختمان را در پروانههای صادره قید و مدام به آن آنالیز کنند تا تخلفی از روش به کارگیری از ساختمان رخ نگیرد. اگر شما هر گونه سوالی در رابطه دارای کجا و طرز استفاده از برج مسکونی آرمیتاژ مشهد دارید، می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.