هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، بدین ترتیب کمپانی تولید کننده باید دارای توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست اهمیت توجه به موضوعاتی چون افزایش اقتدار هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی هست که به جهت ارتقا شتاب و توان خودرو مورد به کارگیری قرار میگیرد ، به جهت این که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ نمایید همین مورد یک عدد از موردها حتمی میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی است که مرحله آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از این جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استفاده شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده می‌شود و به همین عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن اتفاق میافتد. چنانچه بخواهیم در رابطه مهم طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که این قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ساخت و طراحی این قطعه را می توان یک کار مشقت بار و مستضعف به دانش اختصاصی در نظر گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در نظر گرفت که در هنگامی که بها خودرو بالا میرود و افراد بضاعت خرید کردن یک اتومبیل پرقدرت و کلیدی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن مینمایند که کارگزاری این قطعه باعث پیدایش ویژگیهای متفاوتی در خودرو هم میشود. چنانچه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، دارای شتاب و عملکرد بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اساسی طراحی و ایجاد این قطعه اساسی دارد، روزگار و هزینهای می باشد که شما بایستی به جهت آن در لحاظ بگیرید، تولید هدرز را می توان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین ادله بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. این دو قطعه از نظر جنس و ساختاری دارای یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون می شوند و پروسهی انجام همین حادثه کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اساسی مانیفولد، زیاد پر سرعت و آسانتر می باشد و این مسئله خود می تواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه حساس هدرز فولادی پراید وب تارنما خویش باشید.

مطالب جدید دیدنی  معرفی بهترین سایت سئو خارجی و لینک بیلدینگ