معرفی انواع شیر یک طرفه

معرفی انواع شیر یک طرفه

شیر غیر برگشتی، شیر رفلاکسی، شیرنگهداری، چک ولو قیمت خرید شیر تک-مسیره، نام های دیگر شیر یکطرفه می باشند. شیر یکطرفه به صورت اتوماتیک کار می کند؛ بنابراین بیشتر آن ها استم و یا دسته ندارند و اکثر اوقات توسط شخص و سیستم خارجی کنترل نمی شود. جنس بدنه (پوسته خارجی) بیشتر شیر های یکطرفه از جنس پلاستیک و یا فلز می باشد. شیر یکطرفه دارای دو دهانه بر روی بدنه خود می باشد. شیرهای یک طرفه یا چک ولو ها در انواع مختلف طراحی و تولید می شود؛ این شیرها شامل شیر یک طرفه لولایی، فشاری، دیسکی و کره ای است. در ادامه به شرح هریک می پردازیم.

1.چک ولو یک طرفه لولایی (Swing check valve)

قطعه‎ی مسدود‎ کننده صفحه‎ای در چک ولو های یک طرفه می تواند به لولایی که خارج از صفحه سیت قرار دارد، وصل شود. این قطعه یک حرکت شبه آونگی دارد که در مسیر عبور سیال قرار گرفته و سبب باز و بسته شدن خط جریان می گردد. از ویژگی های این شیر می توان به عدم اتصال درپوش و بدنه توسط پیچ و مهره است و انجام آب بندی به صورت فلز به غیر فلز اشاره کرد. کاربرد شیر یک طرفه لولایی در صنعت آب، فاضلاب، نیروگاه ها و صنایع است و برای استفاده از مواد غیر خورنده، مایعات، گاز و بخار می باشد.

2.چک ولو یک طرفه فشاری Lift Check Valves))

اجزای چک ولو یک طرفه فشاری  شامل یک پیستون یا یک کره است، که به جای دیسک به کار می رود. بنابراین شبیه شیر یک طرفه کروی می باشد. نصب این پیستون یا کره در خط لوله به هم به صورت عمودی، هم افقی بوده و کره یا پیستون بصورت کاملا در سیت قرار می گیرد.

کاربرد چک ولو یک طرفه فشاری در سیستم هایی است که جریان سیال در آن ها دارای فشار و سرعت بالایی بوده و ویسکزیته ی سیال بالا می باشد. چگونگی کارکرد شیر یک طره فشاری براساس اصل جاذبه انجام می شود.

زمانی که جریان در زیر سیت (seat) به وجود می آید، باعث جدا شدن کره از سیت (seat) می شود.  در این شرایط سیال از اطراف توپ این شیر عبور کرده و در صورت توقف یا برگشت جریان، به علت وجود نیروی جاذبه کره یا پیستون به پایین می آید. بنابراین کره  به سیت (seat) می چسبد و باعث آب بندی و جلوگیری از بازگشت جریان می گردد.