خانه هوشمند چیست؟

در همین زمینه از ابتدا اکتشافات و اختراعات متنوعی در زندگی انسان ها دگرگون سازی ایجاد کرد. وسایل خانه هوشمند به وسیله یک زیربنای ارتباطی پیشرفته حیاتی یکدیگر در ارتباط هستند که در آن کلیه سیستمها بهصورت مرکزی مانیتور و کنترل میشوند، لذا علاوه بر صرفهجویی در انرژی، لذت زندگی را فراوان خواهد کرد. حیاتی سیستم کنترل تجهیزات هوشمند، می توان تا ۵۰ % در مصرف انرژی صرفهجویی کرد. می توان به وسیله تلفن ملازم یا اینترنت، چهره ای از درون ساختمان داشته و تمامی سیستمها را در اختیار گرفتن کرد. چرا ساختمان ها را هوشمند سازی می کنند؟ سیستمهای هوشمند در بقیه بخشها: سیستم های هوشمند ساختمان، انعطاف پذیری زیادی داشته و میتوان هر برنامه ای را اهمیت سناریوی اجرایی آن، به کمک همین سیستم ها، پیاده سازی کرد. همینطور اگر کسی دارای کارت و تگ RFID ریلکس نمیباشد و به این قبیل فناوری ها اعتماد ندارد، می تواند از همان کلیدهای معمولی به جهت ورود به منزل استفاده نماید زیرا هدف استعمال از سیستم هوشمند راحتی و آرامش شماست و برای وصال به آن روش های متعددی وجود دارد. پارکینگ هوشمند علاوه بر این که باعث تولید بهبود در ترافیک پارکینگ و کمتر روزگار ورود و خروج خودروها می شود بلکه کارکرد سیستم تهویه و تخلیه هوا را در اختیار گرفتن می کند و اساسی استعمال از تجهیزات سنجش میزان میزان مرغوب بودن آلودگی AQS ،باعث کمتر آلودگی هوا و آلودگی صوتی در داخل پارکینگ می شود.همچنین اهمیت بهره مندی از یک سامانه هوشمند قابلیت و امکان رزرو محل پارک مطلوب به جهت اشخاص آماده می شود. مکانیزم کارایی سیستم کنترل از رویکرد بدور به همین رخ می باشد که در هر حوزه‌ و مسافت ای که پوشش تلفن ملازم وجود داشته باشد، وسایل برقی را از راه و روش بدور به وسیله ی تماس یا این که اس ام اس اساسی خانه هوشمند می قدرت پایین کنترل قرار داد. البته مشکلی که اینجا به وجود می آید همین هست که صاحبان چاه های آب و زمین های کشاورزی به طور معمول به دور از امکاناتی میباشند که بتوانند مصرف آب خانه هوشمند تیس را کنترل نمایند. این اپلیکیشن وقتی بدون‌پول بود؛ ولی درحال حاضر اکانت رایگان تنها اجازهی ساخت کردن سه دستور (موسوم به اپلت) را به هر عضو میدهد. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد خانه هوشمند قدیمی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

مطالب جدید دیدنی  طراحی وب سایت تجهیزات پزشکی و لوازم پزشکی: دادهورزان، بهترین شرکت طراح جشنواره وب