ایکس بادی چیست؟

در واقع XBody به جهت آن گونه افرادی که تمایل دارا هستند روندعضله سازی و چربی سوزی را دارای شتاب بخش اعظم در کمترین زمان طی کنند مناسب است. 3. از دیگر اثرات موثر همین ورزش معالجه کمردرد مباشد، از آنجایی که ماهیچه‌ها کمر بخاطر محل قرارگیری در دسترس نبوده و تحرک کمتری دارا‌هستند لذا تمرینات برای تقویت این عضله ها پاره ای اختلال بوده البته اهمیت امداد همین ورزش این نقص‌ براحتی برطرف شده و سبب ساز تقویت عضله ها کمر و لگن میشود. 8. اصلاح فرم اندام یکی از دیکر از اثرات موثر ایکس بادی است، با تقویت ماهیچه ها و فعالیت آنان چربیهای اضافی از در بین رفته و باعث خوش فرم شدن اندامها میشود . دریک پاراگراف می توان گفت که ایکس بادی اثرات تمرین شدید را در مدت دوران کوتاهی (۲۰ دقیقه) در ورزشکار پدید می آورد. در همین متد دستگاه اهمیت ارسال Pulse های الکتریکی که مستقیمأ به ماهیچه ها وارد می شوند مراحل عضله سازی را به مقدار ۵ برابر و همینطور شتاب و فرآیند چربی سوزی را تا ۳ برابر ارتقاء می دهد به طوریکه در یک تمرین ۲۰ دقیقه ای اهمیت این سیستم، تن چیزی در حدود ۵۰۰ الی ۷۰۰ کالری انرژی مصرف خواهد قیمت لباس ایکس بادی نمود. 1. در این ورزش از متد تحریک الکترونیکی عضله ها electric muscle stimulation استفاده می‌شود که طی آن پالسهای الکترونیکی از طریق دستگاه به عضلات ارسال میشود. پالسهای الکتریکی عضلات را تحریک کرده و موجب هماهنگی جاری و عضله و در عاقبت تاثیر پذیری ماهیچه‌ها عمقیتر در تن به هنگام ورزش میشود. جلیقه هایی که در کنار دستگاه به کارگیری می شوند انعطاف پذیری و عملکرد بالایی دارند، به طور کلی الکترودها، کابل ها، لباس تحت و جلیقه به صورت جدا از هم و منحصر به فرد به فرد فعالیت می کنند. اهمیت اعتنا به این‌که در همین دستگاه ها از کابل های الکتریکی استعمال می شود، FDA نگرانی های خود را در به کارگیری بی راه و روش و غیر اصولی اشخاص از همین دستگاه ها تیتر نموده میباشد البته این بدان معنی نیست که استفاده از دستگاه هایی همچون ایکس بادی می تواند به جهت تندستی مضر باشد. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه قیمت ورزش ایکس بادی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.