این کتاب شامل یازده فصل است

این کتابها که تیراژهای بالا و فروش خوب داشتهاند: مکتوب «رضا نام تا رضاخان» متن هدایتالله بهبودی، «کاهن معبد جینجا» نوشته وحید یامینپور، «حیدر» متن آزاده اسکندری، «اتاقی که در آن واقعه افتاد» خاطرات جان بولتون، «صبح شام» روایتی از چالش سوریه، مکتوب «مهاجر مرزوبوم آفتاب»، مکتوب «شاید پیش از اذان صبح» شامل خاطرات احمد یوسف زاده از حاج قاسم سلیمانی، «خال سیاه عربی»، «از چیزی نمیترسیدم»؛ زندگینامه خودنوشت قاسم سلیمانی، «پوتین قرمزها» خاطرات مرتضی بشیری،کتاب «خبرچینها» متن جوئل ویتنی و مکتوب «M.B.S»؛ سیر اقتدار یابی محمد بن سلمان اثر بن هوبارد، از جمله آثاری بود که مخاطبان بخش اعظمی را به خویش جلب کرد. آنطور که دختر شهید سلیمانی در مقدمه مکتوب آورده است: من به نمایندگی از حاج قاسم به جهت ایشان هدیهای برده بودم. من یکسری اوج برای قصه در نظر گرفتهام که در پیشبرد روایت موءثر هستند. البته من به شخصه معتقد نیستیم تفاوت فروش زیادی را به واسطه کرونا داشتیم. قطعاً باید این مکتوب را مطالعه نمایید تا بتوانید از طرز و نحوه او به جهت وصال به پیروزی های فراوان پهناور به کارگیری نمایید. از سویی می بایست بدانیم برنامههای رونمایی و تبلیغاتی که موجب صفکشیدن میشد، استثنا بود؛ «رضا امیرخانی» از آن دست نویسندگانی است که آنقدر بنیه دارااست که مخاطبان به جهت آثارش صف میکشند، یا نویسندگانی دیگر که قلمشان به حدی توان داشته که مخاطب را جذب کند. ایشان منت گذارده و قبل از مطالعه، یادداشتی را به یاد «سرباز وفادار» خویش متن کتاب کنکور کاردانی به کارشناسی حسابداری مدرسان شریف بودند. این نشان از آن دارااست کسانی که در همین زمینه کار می کنند خودشان را در هر شرایطی نگه میدارند. اصلی دقت به سخنان متخصصین امر و دستاندرکاران نشر مشخص شد برخی منتظر گذار از برهه زمانی کرونا میباشند تا به جهت کتابهایی که منتشر می‌نمایند جشن امضا بگیرند و صف تشکیل شود و بعضا وضعیت را بهبودیافته میدانند. مشخص شده است. از ویژگیهای همین کتاب، پاسخگویی به حدود ۳۰شبهه و سوال با نسبت به مسائل سیاسی روز و انقلاب میباشد که عمدتاً در ذهن جوانان ما به دور میزند. اولی ورژن این کتاب، صبح روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹، در انتها دیدار خانواده شهید سلیمانی به رهبر معظّم انقلاب اسلامی اهدا شده است. مکتوب تلاوت دریچهای از علم بیپایان را به روی شما باز میکند، به شما یاری میکند تا سریعتر بیاموزید، مهارت های خود را توسعه و گسترش بدهید و عالم و مردم آن را بهتر فهم و شعور کنید. «افشین شحنه تبار» رئیس انتشارات شمع و مه درباره استقبال از کتاب به شرایط مختص سال ۹۹ تأکید کرد و گفت: «ما نمیتوانیم سال ۹۹ را اهمیت قبلی در بحث رونمایی کتابها و وضعیت صنعت نشر مقایسه کنیم. این نکته را به خاطر داشته باشید: شما هم میتوانید جزء آبادی نفر برتر دنیا باشید؛ پس همین مکتوب تأثیرگذار روانشناسی را هم از دست ندهید. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه با کتاب کنکور ظرف وب تارنما خود باشید.