آموزش ترسیم سیم پیچی موتورهای الکتریکی • (مهندسی برق) PowerEn

در این مرحله روتور نیز باید عیب یابی شود تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنیم. 2. در این مرحله بلبرینگ و یاتاقان جلو و عقب باید عیب یابی شوند تا از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود. 3. در مرحله بعدی باید جای بلبرینگ ها چک شود. اگر می خواهید در زمینه سیم پیچی موتور فعالیت حرفه ای داشته باشید و یک سیم پیچ حرفه ای موتور شوید حتما بایستی آموزش سیم پیچی موتور تک فاز و آموزش سیم پیچی موتور سه فاز را به طور کامل یاد بگیرید. افرادی که علاقمند هستند در دوره آموزش سیم پیچی شرکت کنند، می توانند در این صفحه سرفصل هایی که در این دوره آموزشی تدریس می شود را مطالعه کنند و با کسب اطلاعات کامل اقدام به ثبت نام در این دوره نمایند. دوره آموزشی سیم پیچی موتور مناسب کلیه هنرجویانی است که می خواهند سریعاً جذب بازار کار شوند. در الکتروموتورهایی که نوع سیم پیچی آنها گام کسری می باشد نیروی محرکه خروجی کمتر از جمع نیرو محرکه درون بازوهای کلاف است زیرا این نیرو محرکه ها باهم جمع برداری می شوند نه جمع جبری. شیارهای استاتور توسط كلافهای مربوط به تمام فازها پر می شوند هر چند كلاف از یك فاز با یكدیگر تشكیل یك گروه كلاف را می دهند و بازوهای دو طرف هر گروه كلاف نیز در دو قطب مخالف (در یك جفت قطب) قرار می گیرند بنابراین تعداد گروه كلافهای مربوط به هر یك از فازها در سیم پیچ یك طبقه برابر با تعداد جفت قطبها می باشد.

تعداد شیارهای استاتور با z نشان داده می شود و از روی پوسته موتور می توان آن را شمرد. در اینگونه موتورها باید دور تند و دور كند تنها از یك راه انداز استفاده شوند مانند موتورهای یك دور یا سیم پیچ راه انداز پس از اینكه دور موتور 70% مقدار نامی رسید این سیم پیچ توسط كلید از مدار خارج می شود (موتورهای تک فازی نیز ساخته می شود كه هر سیم پیچ اصلی یك سیم پیچ راهانداز دارد) سیم پیچ راه انداز برای تعداد قطب كمتر (دور بیشتر) می پیچند در صورتی كه بخواهیم موتور با دور كند كار كند با اتصال كلیدی روی دور كند ابتدا سیم پیچ اصلی دور تند و سیم پیچ راه انداز در مدار قرار گرفته و راه اندازی می شود توسط كلید گریز از مركز و یا رله از مدار خارج شده و تنها سیم پیچ اصلی دور كند در مدار قرار می گیرد و از این به بعد موتور با دور كند بگردش خود ادامه می دهد مدار اتصال سیم پیچ ها اصلی و راه انداز و كلید در شكل زیر رسم شده است. بعد از شروع به کار الکتروموتور این خازن در مدار می ماند تا در سیم پیچ الکتروموتور اختلاف فاز ایجاد کند.

سیم پیچ ها در این نوع موتورها طوری قرار می گیرند که درون شیارهای پوسته الکتروموتور زوج یا فرد بودن q رعایت شود تا بتوان بدین وسیله موقعیت کلاف ها را تعیین اموزش سیم پیچی پمپ اب کرد. در ادامه آموزش، برای فهم بهتر مسائل سعی کرده ایم ابتدا با مثال هایی ساده موضوع را شرح دهیم و در پایان آموزش، مثالی کاربردی نیز داشته باشیم. در زیر انواع سیم پیچی در موتورهای سه فاز را که شامل اتصال مثلث و اتصال ستاره می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم. بنابراین توصیه میکنیم پیش از اقدام به سیم پیچی موتور مهارتهای لازم را از طریق شرکت در دورههای آموزش سیم پیچی به دست آورید. مقاومت اهمی و مقدار کمی مقاومت سلفی در مدار یكی از سیم پیچها (سیم پیچ كمكی) اختلاف فاز لازم را بین جریانهای دو سیم پیچ بوجود می آورند. انواع سیم پیچی الکتروموتورهای تکفاز شامل سیم پیچی موتور تکفاز طرح دو فاز، سیم پیچی گام کسری، سیم پیچی گام کسری، سیم پیچی گام کامل، سیم پیچی الکتروموتور القایی تک فاز با راه انداز خازن دائم کار و سیم پیچ کمکی دائم در مدار یک طبقه گام کسری میشود. 1. برای یک الکتروموتور سوخته یا دارای ایراد ابتدا باید هسته موتور الکتریکی را از یاتاقان جدا کنیم.

استاتوریك موتور یك فاز دارای 30 شیار می باشد و باید بصورت شش قطب سیم پیچی شود در صورتیكه تعداد شیارهای مربوط به سیم پیچ اصلی 24 و تعداد شیارهای مربوط به سیم پیچ راه انداز 12 عدد باشد دیاگام گسترده این موتور را رسم كنید. اگر اختلاف فاز الکتریکی بین دو انتهای سیم پیچ ۱۸۰ درجه باشد و نیروهای موجود در دو بازوی کلاف به صورت جبری جمع شوند سیم پیچ حاصل را سیم پیچ گام کامل می گویند. سیم پیچی این الکتروموتورها ساختاری شبیه به موتورهای سه فاز دارند و تنها تقاوت آنها این است که در این سیم پیچ ها دو فاز فرضی با اختلاف فاز ۹۰ درجه در نظر گرفته می شود که بتواند با ایجاد یک میدان مغناطیسی باعث حرکت موتور شود. گام کسری نوعی از سیم پیچی است که در آن اختلاف فاز بین ابتدا و انتهای کلاف سیم پیچی از ۱۸۰ درجه کمتر باشد. 8. در مرحله بعد، طبق نقشه ای که داریم و شماره کلاف بندی که یادداشت کرده ایم کلاف ها ر طبق قالب استاتور می پیچیم. در عمل قطر سیم استارت در محدوده 40 الی 60 درصد قطر سیم پیچی اصلی انتخاب میشود.